Stel cookie voorkeur in

Samenwerking

Logopedist.

Logopedie is alles wat te maken heeft met de communicatie. Een logopedist houdt zich bezig met alles wat met spreken en begrijpen te maken heeft. Goed leren spreken en de taal goed begrijpen is voor een kind van groot belang. Het is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling. Ook beïnvloedt het de leerprestaties, zoals het lezen en het schrijven. Bovendien is het goed kunnen communiceren in het dagelijks leven onmisbaar. Na dossieranalyse wordt bekeken of een kind in aanmerking kan komen voor logopedisch onderzoek. Na dit onderzoek volgt een logopedisch advies. Wanneer behandeling gestart wordt, kan dit op school zelf plaatsvinden. Hiervoor is een verwijzing van de (huis)arts nodig. Het onderzoek en de behandeling worden doorgaans vergoed door de zorgverzekeraar.

 Als u de logopedist wilt spreken dan kan dat als u daarvoor een afspraak maakt. U kunt altijd de school bellen en vragen of de logopedist terugbelt.

Logopedist: Mevrouw. S. (Simone) van Bremen.

Kinderoefentherapie Cesar

De kinderoefentherapeuten Cesar onderzoeken en behandelen kinderen die problemen hebben in de motorische ontwikkeling en/of een houdingsprobleem hebben. Er kan sprake zijn van bijv. een slecht evenwicht, problemen bij het schrijven of een slechte (zit)houding. Naar aanleiding van het onderzoek wordt een kinderoefentherapeutische diagnose, een behandeldoel en plan opgesteld.

Dit wordt met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind besproken. Wanneer behandeling gestart dient te worden, kan dit op school zelf plaatsvinden. Hiervoor is een verwijzing van de (huis)arts nodig. Het onderzoek en de behandeling worden doorgaans vergoed door de zorgverzekeraar.

Therapeut: mevr. N. (Nancy) van der Velden.

Rots en Water

Het Rots en Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidstraining. Rots en Water is een psycho-fysieke training die zich onderscheidt van andere sociaal-emotionele programma’s doordat het ervaren van situaties centraal. De oefeningen die worden gedaan zijn gericht op het vergroten van het lichaamsbewustzijn en het inzicht in emoties en gedrag. Daarnaast worden de kinderen uitgedaagd om over zichzelf en anderen na te denken; er worden gerichte vragen gesteld en korte gesprekken gevoerd. Hierdoor wordt het inzicht gecreëerd en groeit de zelfreflectie, het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing. Dit is tevens het fundament van de training.In de training leert het kind steviger in de schoenen te staan. Het leert op een speelse manier te vertrouwen op zijn/haar lijf en gevoel. Het kind kan voor zichzelf opkomen en grenzen aangeven. We behandelen onderwerpen als; samenwerken, samen spelen, gevoelens en grenzen herkennen, rekening houden met een ander, rust bewaren en communicatie. Zo leren ze vanuit kracht (rots) en rust (water) contact te maken met anderen, zonder hierbij zichzelf en de zelfbeheersing te verliezen. Toermalijn heeft een opgeleide trainer. Zij  verzorgt de training 1 tot 2 keer per jaar voor kinderen die hier hiervoor in aanmerking komen vanuit hun onderwijsbehoefte. Uiteraard geven ouder(s)/verzorger(s) uiteindelijk toestemming voor het meedoen aan de training door hun kind.