Stel cookie voorkeur in

Ouderbijdrage

De vele uitgaven die de ouderraad doet, kunnen niet betaald worden uit schoolmiddelen.

Daarom vraagt zij een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar het hoeft geen betoog, dat uw kind direct profiteert van het geen uit deze financiën betaald kan worden.

Bestedingen die gedaan worden uit ouderbijdragen zijn bijvoorbeeld: kosten met betrekking tot sinterklaasviering, kerstviering, voorjaarsfeest, paasviering, sportdagen en ouderavonden.

De overige bijdragen voor schoolreis en/of kamp worden apart geïnd. Uiteraard vragen we alleen die bijdrage die voor uw kind van toepassing is.