Stel cookie voorkeur in

Vervoer

Het aanvragen van leerlingenvervoer valt onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s).

Zij gaan een contract aan met de gemeente waarin zij wonen.

Samen met de vervoersbedrijven bewaakt de school zoveel als mogelijk de afspraken die gemaakt zijn omtrent gedragsregels in de bus of taxi.

• Om 15.00 uur gaan de leerkrachten met de kinderen naar de bus.

De volgende afspraken voor de kinderen in de bus zijn gemaakt:

• Kinderen krijgen een vaste plaats in de bus/ taxi.

• Kinderen mogen niet eten of drinken in de bus/ taxi.

• Ruzie maken, schelden, schreeuwen, brutale mond, naar je hoofd wijzen en /of middelvinger  omhoog steken kunnen  uiteraard niet.

• De chauffeur bepaalt of de radio wel of niet aan mag.

• Kinderen mogen onderweg niet uitstappen bij een andere school of op een ander afzetadres.

• De chauffeur of de school neemt met ouders contact op wanneer een leerling zich niet aan de afspraken houdt.

• Chauffeur en busleerkracht nemen contact met elkaar op ingeval van calamiteiten.

• Leerlingen worden op school over hun gedrag in de bus of taxi aangesproken.

• Een leerling die zich “onaangepast” blijft gedragen, dient op eigen gelegenheid naar school te komen.

Wanneer uw kind normaal met de bus wordt gehaald/gebracht maar incidenteel door u zelf, meldt u dit aan de busmaatschappij en de groepsleerkracht. Ook dan wordt uw kind aan het hek aan u overgedragen.