Stel cookie voorkeur in

Ziekmelding

Mocht uw kind ziek zijn of om andere reden niet naar school kunnen komen, belt u dan even naar school liefst voor aanvang van de lessen: 073-8442610.

Laat ook het vervoersbedrijf tijdig weten dat uw kind niet opgehaald hoeft te worden. Als dat wel weer het geval is, geeft dat dan ook door aan het vervoersbedrijf.

Als wij niet weten waar uw kind is zijn wij niet alleen erg ongerust, maar zijn wij ook genoodzaakt om hier melding van te maken bij Leerplicht.

Als uw kind om bepaalde reden in de pauze binnen moet blijven, of niet met de gymles mee kan doen, dient u dit de groepsleerkracht door te geven.