Stel cookie voorkeur in

Toermalijn is een speciale school voor basisonderwijs voor kinderen met specifieke onderwijsbehoefte uit De Bommelerwaard. Het doel van Toermalijn is om voor uw kind(-eren) tot een zo hoog mogelijk prestatieniveau en een zo goed mogelijk welbevinden te komen. Op Toermalijn werken leerkrachten die opgeleid zijn in het begeleiden van deze kinderen. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de ontwikkeling van de kinderen op onze school. De leerkrachten werken samen met de ouders en het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit, een psycholoog/orthopedagoog, een intern begeleider, onderwijsassistenten, de directeur en de collega’s van de praktijk voor logopedie en cesartherapie.

Op deze website vindt u meer informatie over onze school. Wij nodigen u van harte uit om deze te lezen en onze school verder te ontdekken.

 

 

Foto's van de leerlingen worden gedeeld op Social Schools. Zodra uw kind bij ons op school zit, krijgt u hier een uitnodiging voor.

Zo blijft u op de hoogte wat er allemaal gebeurt in de groep van uw kind.

 

Artikel in onderwijsvakblad

Beste ouders/verzorgers,

De afgelopen jaren is op Toermalijn hard gewerkt om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Over deze ontwikkeling is afgelopen week een artikel verschenen in het landelijk vakblad voor onderwijs ‘KlasseApart’
Hier zijn wij natuurlijk apetrots op en delen dit artikel graag met u!