Stel cookie voorkeur in

 

De Toermalijn is de steen van het Westen, de ondergaande zon. De plek waar je alles mag loslaten wat niet meer aan de orde is, de plek van laten versterven, daar waar de persoonlijkheid plaats maakt voor het ware zelf. Een mooie toepasselijke naam.

SBO Toermalijn is een school vol liefde. Passie en bevlogenheid. Kinderen mogen hier weer kind zijn. Ieder kind telt!

Om zo optimaal mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte en de veranderende leerling populatie heeft Toermalijn onderwijsarrangementen ontwikkeld als opmaat naar een meer gespecialiseerde voorziening. Bemoediging en verwondering zijn hierin essentieel.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, zichzelf leren kennen, zichzelf worden en verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen. Daarvoor is een veilig en warm pedagogisch klimaat nodig. Op onze school heerst een prettige, vriendelijke sfeer en gaan we respectvol om met elkaar. Er is duidelijkheid, rust en nabijheid.

Je leert er niet alleen uit boeken, maar van en door het leven. Kinderen worden optimaal uitgedaagd om meer te bewegen, te leren bouwen, te eren koken etc., zodat ze bij zichzelf andere talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Samenwerken, flexibel zijn, initiatief nemen en oplossingen bedenken worden gestimuleerd.

 

 “Hier krijg ik de kans om mezelf te zijn”

 

Kernwaarden

Wij vinden de volgende waarde van belang.

Plezier betekent voor ons samenwerken in collegialiteit en betrokkenheid. Dat wil zeggen samenwerken binnen en buiten de school.  Onze trots op de resultaten die we voor onze kinderen realiseren en op de wijze waarop we bijdragen aan het creëren van een prettige leefomgeving. Kinderen laten lachen!

Dat doen wij met grote ambitie. We zijn steeds gedreven om al onze kennis en kunde in te etten en om daar war nodig kennis te halen en te delen. Wij halen het beste uit ons zelf en uit alle leerlingen. Kinderen laten groeien!

Verantwoordelijkheid betekent voor ons dat we samen zorgen voor het welzijn van onze leerlingen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor eenieder, op school en in de wijk. En verantwoordelijkheid betekent een bijdrage leveren aan kwalitatief goed onderwijs waarin het pedagogisch handelen centraal staat. Kinderen ervaren vrijheid binnen gestelde kaders.

 

 

 

 

 

Foto's van de leerlingen worden gedeeld op Social Schools. Zodra uw kind bij ons op school zit, krijgt u hier een uitnodiging voor.

Zo blijft u op de hoogte wat er allemaal gebeurt in de groep van uw kind.

 

Artikel in onderwijsvakblad

Beste ouders/verzorgers,

De afgelopen jaren is op Toermalijn hard gewerkt om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Over deze ontwikkeling is een artikel verschenen in het landelijk vakblad voor onderwijs ‘KlasseApart’
Hier zijn wij natuurlijk apetrots op en delen dit artikel graag met u!