Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking getreden.

De wet passend onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld en is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO) de Meierij

Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. Toermalijn behoort tot het samenwerkingsverband  PO de Meierij. Dit verband beslaat de gemeenten

’s-Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel.

In dit verband zitten alle basisscholen (111), de scholen voor speciaal basisonderwijs (5) en de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) (7). Ons samenwerkingsverband heeft als missie:

We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 jaar zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de realisering van een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar.

Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met professionals en stemmen af met ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen.

Uitgebreide informatie vindt u op de website www.demeierij-po.nl

 

Ondersteuningseenheid De Bommelerwaard

Het SWV PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken waarbij het belangrijk is dat ouder(s)/verzorger(s), kind en school een netwerk hebben wat dichtbij is. Omdat het verband groot is, is de beslissing genomen om het te verdelen in 10 deelgebieden, ondersteuningseenheden. Zo kan er daadkrachtig en snel gehandeld worden. In een ondersteuningseenheid werken de scholen, professionals, gemeenten en jeugdzorg intensief samen en wordt zo een goede, passende, ondersteuning gegeven. Toermalijn valt onder de ondersteuningseenheid De Bommelerwaard. Dit beslaat de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel.

Voor meer informatie over de ondersteuning die  SBO Toermalijn biedt zie schoolondersteuningsprofiel-sbo-toermalijn-2015-.pdf